Posted on

HiNation utser ny VD

Kristina_Linhardt_1_web

HiNation har utsett Kristina Linhardt, till ny VD för bolaget med tillträde den 15 oktober 2014.

”Jag uppskattar förtroendet och ser fram emot utmaningen. Vi har en klar strategi och fokus ligger på ökad lönsamhet med kunderna i centrum”, säger Kristina Linhardt.

Kristina Linhardt fortsätter och säger ”Den internationella marknaden har gott om utmaningar och blir alltmer konkurrensutsatt. Jag bedömer förutsättningarna som mycket goda för en fortsatt internationell expansion för HiNation”.

”Denna lösning blir mycket bra. Kristina har varit verksam i företaget sedan 2008”, säger Linda Krondahl. ”Jag kommer fortsättningsvis ha en aktiv ägarroll i bolaget, samtidigt som HiNation får en ny VD som är väl förankrad i vårt företag”.

Kristina nämner att HiNation kommer förstärkas med två externa styrelsemedlemmar för att stimulera affärsutvecklingen.

Läs mer i vår pressrelease eller kontakta Kristina Linhardt.

English version: 

HiNation has appointed Kristina Linhardt as the new CEO of the company, starting 15th of October 2014.

“I appreciate the confidence and look forward to the challenge. We have a clear strategy and a focus on increased profitability with the customers in the center” says Kristina Linhardt.

Kristina Linhardt continues and says “The international market has plenty of challenges and becomes more competitive. I assess the preconditions as very good for continued international expansion for HiNation”.

“This solution is very good. Kristina has been working in the business since 2008,” says Linda Krondahl. “While HiNation gets a new CEO who is well rooted in our company, I will continue to have an active ownership role in the company”.

Kristina mentions that HiNation will be reinforced with two non-executive directors to stimulate business development.

Read more in our press release or contact Kristina Linhardt.